Bookmark and Share     Sitemap    

Kursusform

Deltagerne inddeles i grupper á 3-5 personer, der overtager hver sin identiske virksomhed.

Gennem et antal kvartaler skal grupperne drive og udvikle deres virksomhed bedst muligt i konkurrence med de andre.

Mellem kvartalerne gennemføres udvalgte oplæg om relevante emner og der drøftes løbende hvilken læring deltagerne har opnået gennem deres beslutninger og de efterfølgende konsekvenser.

Reagens v/paghConsult | Saturnvej 7, 8260 Viby J  | info@reagens.dk