Bookmark and Share     Sitemap    

Fight Night

Det primære formål med Fight Night er at give deltagerne en lærerig og underholdende aften med de udfordringer en moderne erhvervsvirksomhed fungerer under. Ved at lade deltagerne lede hver sin virksomhed i direkte konkurrence med hinanden, opleves på en medrivende og spændende måde de økonomiske, personalemæssige og samfundsmæssige udfordringer, som moderne virksomheder arbejder under på et konkurrencepræget marked.

Reagens kan både simulere produktionsvirksomheder, servicevriksomhed, handelsvirksomheder og som det eneste produkt på det danske marked nu også offentlig virksomhed.

Deltagerne inddeles i hold á 4-5 personer. Hvert hold får til opgave at lede en virksomhed i 4-5 kvartaler i konkurrence med de øvrige hold. Før hvert kvartal skal holdene træffe beslutning om hvilke ydelser de vil sælge samt hvilken markedsføringsindsats, pris, omfang af medarbejderudvikling samt udviklingsomfang de vil arbejde med for hver deres virksomhed.

Ud fra markedets samlede efterspørgsel meddeler spillederen holdene hvilke afsætningsmæssige konsekvenser deres beslutninger har fået. Holdene gennemfører dernæst kvartalets handlinger ud fra en tjekliste herunder betaler diverse omkostninger, optager nødvendige lån, hyrer/uddanner/fyrer medarbejdere, leverer solgte varer/ydelser, modtager betaling fra kunder m.v. Kvartalet afsluttes med aflæggelse af regnskab, der offentliggøres på en resultattavle (”grædemuren”), Herefter træffes beslutninger for næste kvartal osv.

Undervejs i spillet ændrer markedet sig under indtryk af f.eks. politiske beslutninger, ligesom der kan forekomme strejker, epidemier o. lign. der kan ændre markedsvilkårene for virksomhederne.

Disse begivenheder offentliggøres i "Sidste Nyt" der udkommer efter behov.

Efter gennemførsel af 4-5 spillerunder kåres den virksomhed med højest egenkapital som vinder.

Reagens v/paghConsult | Saturnvej 7, 8260 Viby J  | info@reagens.dk