Bookmark and Share     Sitemap    
 
 

Virksomhedsspil

Reagens anvendes til at øge forståelsen af virksomhedens situation eller virkelighed ved at synliggøre sammenhænge og mønstre.
 
 

Fight Night

Fight Night giver deltagerne en lærerig og underholdende aften med de udfordringer en moderne privat eller offentlig virksomhed fungerer under.

Læs mere...

Pædagogisk platform

Vi arbejder for at vores deltagere udvikles og ikke kun uddannes. At udvikle mennesker handler bl.a. om at skabe betingelser for refleksion. Med en blanding af oplæg, øvelser, diskussion, refleksion og action-baseret læring opnåes den merværdi, som virksomheder og organisationer efterspørger.

Reagens findes i 4 grundformer

  • produktions virksomhed
  • detailhandels virksomhed
  • service virksomhed
  • offentlig virksomhed       NYHED

Deltagere i Reagens virksomhedsspil opnår dermed indsigt i branche relevante økonomiske sammenhænge og i hvorledes netop deres virksomheds økonomiske kredsløb fungerer. 

Derudover giver simulering mulighed for at arbejde med andre relevante emner såsom værdier, kommunikation og gruppeprocesser.

Kursusform

Deltagerne inddeles i grupper á 3-5 personer, der overtager hver sin identiske virksomhed. 

Gennem et antal kvartaler skal grupperne drive og udvikle deres virksomhed bedst muligt i konkurrence med de andre.

 

Læs mere...

Reagens v/paghConsult | Saturnvej 7, 8260 Viby J  | info@reagens.dk